Rreth Uegen

UEGEN është themeluar në tetor të vitit 1991 dhe prej vitesh ka arritur të krijoj profilin e vet të librave duke përzgjedhur shkrimtarët, poetët, përkthyesit pa anashkaluar kërkesat e një shtypshkrimi cilësor.

UEGEN ka përzgjedhur vepra të njohura të shumë shkrimtarëve të letërsisë botërore duke botuar veprat më të mira të tyre. Kështu, Dostojevski, Niçe, Balzak, Cvajg, Çehov, Remark, Pasternak, Shollohov, Tolstoj, Smith, Uajlde, Still, Collins, Bradford, S. Collins, etj., kanë ardhur në shqip në formën e tyre më të mirë dhe janë pëlqyer nga lexuesi.

UEGEN i ka kushtuar vëmendje të posaçme letërsisë shqipe, duke botuar si klasikët ashtu edhe talentet e reja dhe me perspektivë.

UEGEN, në përpjekjet e mëdha për të krijuar një kolanë të letërsisë fëmijërore, ka krijuar tashmë një bibliotekë librash, me përkthime nga letërsia botërore, por duke prurë edhe vepra të autorëve shqiptarë.

UEGEN ka krijuar fytyrën e vet duke nxjerrë në dritë kolanat më të mira të veprave historike dhe atyre psikologjike. UEGEN, së fundmi, i ka dhënë një rëndësi jo të vogël teksteve shkollore dhe atyre ndihmës.

UEGEN ka ekskluzivitetin e botimeve ASSIMIL për metodat e gjuhëve të huaja, të cilat kanë filluar të botohen me një stil dhe fytyrë të re.