Author avatar
Francesca Immacolata Chaouqui

FRANCESCA CHAOUQUI
ka qenë anëtare e Komisionit Papnor Referues, studimi dhe orientimi, mbi organizimin e strukturave ekonomiko-administrative të
Selisë së Shenjtë (COSEA), i ngritur me dekretin e 18 korrikut 2013, që kishte për qëllim mbledhjen e informacioneve për
llogari të papës, në bashkëpunim me Këshillin e Kardinalëve, lidhur me studimin e problemeve organizative dhe ekonomike të
Selisë së Shenjtë. Komisioni i raportonte drejtpërdrejt papës. Ai u pezullua më 12 maj 2014. Nga rrjedhja e disa informacioneve
pati origjinën edhe i ashtuquajturi skandali “Vatileaks 2” dhe procesi gjyqësor lidhur me të.

Books by Francesca Immacolata Chaouqui
Other author