Author avatar
Gayle Forman

Gayle Forman është autore amerikane shumë e njohur për romanin e saj “Nëse do të qëndroj” i cili u bë dhe film me të njëjtin nam.

Books by Gayle Forman
Other author