Author avatar
James Dashner

Librat e Dashner-it janë shkruar për adoleshentët e rinj. Puna e tij është zakonisht brenda zhanrit të aventurës, mbijetesës, si dhe ndërthurjen mes fikshënit dhe shkencës.

Books by James Dashner
Other author