Psikologji (15)

Showing 1–10 of 15 results

Sort by:
 • img-book
  Tipat psikologjikë by: Carl Gustav Jung

  Ky vëllim, një ndër dokumentet kyç tashmë pjesë e kulturës bashkëkohore, është rrjedhojë e studimeve njëzetvjeçare jungiane në fushën e psikologjisë praktike. Në kërkim të specifikave karakteriologjike që e adresojnë marrëdhënien e individit me botën, Jung-u i shtriu hulumtimet e tij në kohë dhe në hapësirë duke i kthyer sytë nga historia, filozofia, estetika, letërsia, si dhe nga psikopatologjia, duke arritur të kryejë këtë sistemim të qenësishëm të dy sjelljeve të skajshme karakteristike për çdo mekanizëm psikik të veçantë dhe kolektiv: introversioni dhe ekstroversioni. Reflektimi i Jung-ut është një reflektim i mprehtë dhe i plotë mbi problematikën e dualitetit njerëzor, një analizë e hollësishme dhe e përpiktë e dialektikës së përhershme mes prirjeve tona të kundërta.

 • img-book
  Vitet e foshnjërisë by: Remo H. Largo

  Zvillimi i un-it
  Njohja e parë
  Vetëm nëna?
  Buzëqeshja e parë
  Përkushtimi ndaj botës
  Prindërit si strehë e sigurtë
  Mosafrimi ndaj personave të huaj
  Unë jam unë
  Rivaliteti ndërmjet motrave dhe vëllezërve
  Përpjek këmbë e duar
  Ta mbajmë foshnjen ngado me vete apo ta lëmë shtrirë?
  Shumë rrugë të çojnë tek ecja e lirë
  Ҫ’është gjumi?
  Si t’ia bëjmë zgjimit të përhershëm netëve
  Fle gjumë paçka se bëhet zhurmë
  Pse qajnë fëmijët?
  Si ta qetësojmë fëmijën që qan?
  A luajnë të gjithë fëmijët njësoj?
  A luajnë vajzat ndryshe nga djemtë?
  Loja me duart
  Bebet dëgjojnë
  Tingujt e parë
  Dygjuhësia dghe disagjuhësia
  Qumshtin e nënës apo qumshtin e shishes?
  Pse ushqim të qullët?
  Ҫfarë t’i japim për të ngrënë?
  Sa duhet të hajë një fëmijë?
  Të ngrënët i pavarur
  Kafshimi dhe përtypja
  Ku është kufiri i të ngrënit “mjaftueshëm”?
  Jargët
  Dinamika e rritjes
  Rritja në muajt e parë të jetës
  Tepër i dobët apo tepër i shëndoshë?
  Dhëmbi i parë
  Temperatura, rrufa dhe kolla