Sociologji (1)

Showing the single result

  • img-book
    Erosi dhe qytetërimi by: Herbert Marcuse

    Erosi dhe Qytetërimi, është një prej librave më të shquar të Marcus-it, ku jetësohet ideja e filozofisë sociale të Frojdit, sipas të cilit qytetërimi dhe lumturia janë të paplotësuar dhe gjithnjë nën dhunën e instikteve, që do të thotë se jetohet duke shkelur mbi lumturinë, e cila nënkupton erosin. Nisur nga ky postulat frojdian dhe duke u mbajtur fort në përvojën e ashtuquajtur marksiste , Marcus-i kërkon që të mundësojë dhe të krijojë një shoqëri jo të dhunshme, tek e cila mirëqenia dhe konsumi sjellin zhvillimin e erosit të lakmuar. Ky botim praprihet nga një “parathënie politke” e autorit.