Metoda te gjuheve te huaja (16)

Showing 1–10 of 16 results

Sort by:
 • img-book
  Rated 5.00 out of 5
  Anglishtja e re pa mundim by:

  Ju dëshironi të mësoni pa mundim, anglishten e sotme, të domosdoshme dhe të frytshme?
  Këtë mundësi ua jep ky botim i ri anglishtes që shoqërohet me 3 CD dhe një libër të plotë, ku do të gjeni përgjigje për të gjitha gjërat që ju shqetësojnë në përvetësimin e gjuhës angleze.
  Në fakt, parimi i të mësuarit që siguron suksesin e metodës sonë ASSIMIL është ai i përvetësimit intuitiv. Kjo metodë ka të bëjë me frekuentimin e përditshëm në të folur dhe në të gjithë procesin e mësimit të gjuhës, për t’u familjarizuar me të, me fjalorin dhe gramatikën, të cilat përvetësohen hap pas hapi në mënyrë progresive.
  Studimi që bëhet sipas kësaj metode përmban dy faza që dallohen lehtë:
  Faza pasive, gjatë së cilës ju krijohet mundësia “të thyeni” gjuhën e folur, duke lexuar, duke dëgjuar dhe përsëritur çdo mësim.
  Pastaj vjen faza aktive, që ju lejon të përdorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, gjithmonë duke vijuar të përparoni hap pas hapi në gjuhën angleze.

  Çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  Dialogë të shkathët, mjaft të përdorur në gjuhën e folur, gjë që krijon mundësi për të ecur përpara në të folur e në të shkruar;
  -zgjidhje të situatave reale me fjalorin e sotëm të ditës, si dhe me format aktuale gramatikore të shprehjeve;
  -proces gramatikor sipas një studimi të kujdesshëm duke mënjanuar të mësuarin përmendësh, por duke përdorur gjithnjë format e domosdoshme të ngrira, standarde;
  -sistemin e një përsëritjeje të përhershme për të rrënjosur gjithçka që është fituar përgjatë studimit tuaj;
  -më në fund humorin që është aq karakteristik në gjuhën e bukur angleze, por edhe në metodat ASSIMIL.

 • img-book
  Gjermanishtja e re by:

  Doni të mësoni pa mundim një gjermanishte aktuale, të dobishme dhe efikase? ky botim i i ri i Assimil-it jua siguron këtë mundësi!
  Në fakt, parimi i përvetësimit që siguron suksesin e metodave tona, është ai i përvetësimit intuitiv. ky parim mbështetet, duke u përshtatur, te procesi natyror falë të cilit ka mësuar secili prej nesh gjuhën e vet amtare. Në mënyrë shumë të shpejtë, Assimil-i ju çon nga belbëzimet, te fjalët dhe te bashkëbisedimi i rrjedhshëm.
  Studimi kryhet në dy faza të ndara:
  -faza pasive, gjatë së cilës ju e lini veten të “njiheni” me gjuhën duke lexuar, dëgjuar e përsëritur çdo mësim.
  -pastaj vjen faza aktive, e cila ju lejon të vini në zbatim strukturat dhe mekanizmat që tashmë keni mësuar, gjithnjë duke vazhduar të bëni përpara.
  Çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  -një “qasje” përmes dialogut, me një zotërim hap pas hapi të kuptimit me gojë dhe me shkrim,
  -një zgjedhje rrethanash realiste nga jeta e përditshme, e cila ju mëson një fjalor bashkëkohor,
  -një përparim gramatikor të studiuar me kujdes, i cili shmang të mësuarit përmendësh,
  -një sistem përsëritjesh të herëpashershme i cili ju ngulit ato që keni mësuar gjatë studimit,
  -dhe, në fund, humorin që karakterizon metodën Assimil.
  Brenda pak muajsh, ju do të jeni në gjendje të flisni gjermanisht pa mundim dhe pa ngurruar, në një mënyrë shumë të natyrshme.

  Bashkë me librin gjenden edhe regjistrimet në CD të të gjitha mësimeve dhe ushtrimeve të përkthyera. Të interpretuara nga aktorë gjermanë, ato janë një ndihmë e çmuar për mësimin tuaj. Ato mbajnë titullin “Deutsch”

 • img-book
  Rated 5.00 out of 5
  Frëngjishtja e re pa mundim by:
 • img-book
  Italishtja e re by:

  Ju dëshironi të mësoni pa mundim italishten aktuale, të gjallë, efikase? Këtë mundësi ua jep ky botim i ri.
  Ka 75 vjet që metodat ASSIMIL kanë krijuar mundësinë e të mësuarit intuitiv të gjuhëve. Fjalori, gramatika, mësimet e përshkallëzuara, studimi i thjeshtuar dhe sidomos dy fazat , pasive në fillim dhe aktive më pas, e bëjnë këtë metodë nga më të kërkuarat dhe më të dobishmet.
  – gjatë fazës pasive ju do të merreni me gjuhën italiane si pa u kuptuar, duke lexuar, dëgjuar dhe përsëritur çdo mësim.
  -gjatë fazës aktive do të përdorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, pikërisht ato që i japin suksesin përparimit në gjuhë.

  Çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  -dialogë të shkurtër, të saktë, të ditës tejet të kuptueshëm dhe të përdorshëm.
  -zgjidhje situatash praktike,
  -gramatikë dhe shënime plotësuese
  -humor, përkthim, shënime, udhëzime dhe më në fund, “ëmbëlsira” CD…

 • img-book
  Spanjishtja e re by:

  Ju dëshironi të mësoni pa mundim spanjishten aktuale, të gjallë, efikase? Këtë mundësi ua jep ky botim i ri.
  Ka 75 vjet që metodat ASSIMIL kanë krijuar mundësinë e të mësuarit intuitiv të gjuhëve. Fjalori, gramatika, mësimet e përshkallëzuara, studimi i thjeshtuar dhe sidomos dy fazat , pasive në fillim dhe aktive më pas, e bëjnë këtë metodë nga më të kërkuarat dhe më të dobishmet.
  – gjatë fazës pasive ju do të merreni me gjuhën spanjolle si pa u kuptuar, duke lexuar, dëgjuar dhe përsëritur çdo mësim.
  -gjatë fazës aktive do të përdorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, pikërisht ato që i japin suksesin përparimit në gjuhë.

  Çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  -dialogë të shkurtër, të saktë, të ditës tejet të kuptueshëm dhe të përdorshëm.
  -zgjidhje situatash praktike,
  -gramatikë dhe shënime plotësuese
  -humor, përkthim, shënime, udhëzime dhe më në fund, “ëmbëlsira” CD…

 • img-book
  Greqishtja e re by:

  Ju me siguri dëshironi të mësoni pa mundim greqishten moderne. Kjo metodë ju jep mënyrat më të mira.
  Në të vërtetë parimi i të mësuarit që siguron sukses në metodat tona, që prej shumë vitesh është ai i përvetësimit intuitiv. Ajo ka të bëjë me frekuentimin e përditshëm në të folur si dhe gjatë përvetësimit të gjuhës për t’u familjarizuar me fjalorin dhe gramatikën, të cilat përvetësohen hap pas hapi. Studimi bëhet dy faza të dallueshme:
  -faza pasive, gjatë së cilës ju do “të thyeni” gjuhën e folur, duke lexuar, duke dëgjuar dhe duke përsëritur çdo mësim;
  -pastaj, vjen faza aktive, që ju lejon të përdorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, gjithmonë duke përparuar hap pas hapi në këtë gjuhë.
  Çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  -dialogë të shkathët, njohës, plot humor dhe vërtetësi, që u krijojnë mundësi për të folur dhe shkruar gjuhën greke,
  -zgjidhje të situatave reale, duke përdorur fjalorin e përditshëm si dhe shprehjet më të bukura, një përparim gramatikor të shënuar, i cili gjatë studimit mënjanon të mësuarit “përmendësh”,
  -sistemin e një përsëritjeje të përhershme, për të rrënjosur gjithçka që është fituar përgjatë studimit tuaj, dhe më në fund humori që karakterizon metodën Assimil.

  Regjistrimet (3CD) përmbajnë të gjitha mësimet dhe ushtrimet, vetëm në greqisht. Interpretimi i biseduesve në greqisht është bërë nga aktorë të njohur. Ato do të jenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të saktësuar shqiptimin dhe theksin.

 • img-book
  Turqishtja e re by:

  Ju dëshironi të mësoni pa mundim turqishten aktuale, të gjallë, efikase? Këtë mundësi ua jep ky botim i ri.
  Metodat ASSIMIL kanë krijuar mundësinë e të mësuarit intuitiv të gjuhëve. Fjalori gramatika, mësimet e përshkallëzuara , studimi i thjeshtuar dhe sidomos dy fazat, pasive në fillim dhe aktive më pas, e bëjnë këtë metodë nga më të kërkuarat dhe më të dobishmet.

  Gjatë fazës pasive ju do të merreni me gjuhën turke si pa kuptuar, duke lexuar, dëgjuar dhe përsëritur cdo mësim.
  Gjatë fazës aktive do të pëedorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, pikërisht ato që i japin suksesin përparimit në gjuhë.

  Ҫfarë do të gjeni në këtë metodë?
  – dialogë të shkurtër, të saktë, të ditës, tejet të kuptueshëm dhe të përdorshëm.
  – zgjidhje situatash praktike,
  – gramatikë dhe shënime plotësuese
  – humor, përkthim, shënime, udhëzime dhe më në fund, “ëmbëlsira” CD…

 • img-book
  Rusishtja e re by:

  Ju me siguri dëshironi të mësoni pa mundim rusishten. Kjo metodë ju jep mënyrat më të mira.

  Në të vërtetë parimi i të mësuarit që siguron sukses në metodat tona, që prej shumë vitesh është ai i përvetësimit intuitiv. Ajo ka të bëjë me frekuentimin e përditshëm në të folur si dhe gjatë përvetësimit të gjuhës për t’u familjarizuar me fjalorin dhe gramatikën, të cilat përvetësohen hap pas hapi. Studimi bëhet në dy faza të dallueshme:
  –faza pasive, gjatë së cilës ju do të “të thyeni” gjuhën e folur, duke lexuar, duke dëgjuar dhe duke përsëritur çdo mësim;
  –pastaj, vjen faza aktive, që ju lejon të përdorni strukturat dhe mekanizmat e përvetësimit, gjithmonë duke përparuar hapa pas hapi në këtë gjuhë.
  çfarë do të gjeni në këtë metodë?
  -dialog të shkathët, njohës, plot humor dhe vërtetësi, që u krijojnë mundësi për të folur dhe shkruar gjuhën ruse,
  -zgjidhje e stuatave reale, duke përdorur fjalorin e përditshëm si dhe shprehjet më të bukura, një përparim gramatikor të shënuar, i cili gjatë studimit mënjanon të mësuarit “përmendësh”,
  -sistemin e një përsëritjeje të përhershme, për të rrënjosur gjithçka që është fituar përgjatë studimit tuaj, dhe më në fund humori që karakterizon metodën ASSIMIL.

  REGJISTRIMET (4CD)- përmbajnë të githa mësimet dhe ushtrimet, vetëm në rusisht. Interpretimi i biseduesve në rusisht është bërë nga aktorë të përzgjedhur. Ato do të jenë një ndihmë e jashtëzakonshme për të saktësuar shqiptimin dhe theksin.

 • img-book
  Anglishtja pa mundim by:

  Anglishtja pa mundim i drejtohet një publiku të gjerë që ka njohje qoftë dhe anësore të gjuhës, një publiku që ka interes dhe pse hedh hapat e parë në anglisht ka aftësinë ta bëjë për vete, pasi brenda vetes përfshin tekste interesante, zbavitëse, fjalë të urta, shprehje të popullit e të gjitha këto, me shqiptim , përkthim, të shoqëruara me shënime të domosdoshme dhe me një gramatikë që jepet suksesivisht hap pas hapi e gjithnjë në rritje.