Pearson Longman (66)

Showing 1–10 of 66 results

Sort by:
 • img-book
  Matematika 3, libri i nxënësit I by:

  Shtëpia Botuese Uegen sjell per nxenesit e klasave te treta tekstin Matematika 3
  Botim i Strukturuar Abacus Evolve: është program i matematikës
  fleksibël për të mësuarit krijues i cili ka planifikim dhe mbështetje
  praktike për një klasë të vërtetë brenda tij.
  Botim i Strukturuar Abacus Evolve:
  • Përputh Strukturën e Ripërtërirë nga Srategjia Kombëtare
  për Arsimin fillor
  Ju jep plane të adoptueshme për të kursyer kohën e planifikimit
  Përfshin materiale vlerësimi dhe përsëritjeje
  Ofron një bankë të gjerë burimesh dhe aktivitetesh krijuese
  Integron zgjidhjen e problemave përgjatë tekstit
  Zhvillon aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit
  Përdor TIK-un, kur TIK-u bën diferencën.

 • img-book
  Matematika, libri i nxënësit 3 by:

  Shtëpia Botuese Uegen sjell per nxenesit e klasave te treta tekstin Matematika 3
  Botim i Strukturuar Abacus Evolve: është program i matematikës
  fleksibël për të mësuarit krijues i cili ka planifikim dhe mbështetje
  praktike për një klasë të vërtetë brenda tij.
  Botim i Strukturuar Abacus Evolve:
  • Përputh Strukturën e Ripërtërirë nga Srategjia Kombëtare
  për Arsimin fillor
  Ju jep plane të adoptueshme për të kursyer kohën e planifikimit
  Përfshin materiale vlerësimi dhe përsëritjeje
  Ofron një bankë të gjerë burimesh dhe aktivitetesh krijuese
  Integron zgjidhjen e problemave përgjatë tekstit
  Zhvillon aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit
  Përdor TIK-un, kur TIK-u bën diferencën.

 • img-book
  Focus 2 workbook by:

  Për herë të parë në Shqipëri, nxënësit e klasave të dhjeta kanë mundësi të studiojnë gjuhën angleze me librin “Focus 2” Niveli:B1 + i një prej shtëpive botuese më prestigjoze në mbarë botën, “PEARSON”. Kjo metode krahas tekstit tradicional ofron dhe të mësuarit interaktiv. Në ndihmë të mësuesve vjen me Teacher’s Book ( CD interaktive) si dhe me planet origjinale. UEGEN është distributori ekskluziv i PEARSON në Shqipëri.

 • img-book
  Focus 2 Student’s book by:

  Për herë të parë në Shqipëri, nxënësit e klasave të dhjeta kanë mundësi të studiojnë gjuhën angleze me librin “Focus 2” Niveli:B1 + i një prej shtëpive botuese më prestigjoze në mbarë botën, “PEARSON”. Kjo metode krahas tekstit tradicional ofron dhe të mësuarit interaktiv. Në ndihmë të mësuesve vjen me Teacher’s Book ( CD interaktive) si dhe me planet origjinale. UEGEN është distributori ekskluziv i PEARSON në Shqipëri.

 • img-book
  New challenges Stdudent’s Book 2 by:

  NEW‬ CHALLENGES , klasa VII
  Shtëpia Botuese Uegen sjell për nxënësit e klasave të shtata mundësinë të studiojnë gjuhën angleze me librin “New Challenge” nga shtëpia më e madhe botuese në mbarë botën, PEARSON. Risija e kësaj metode është se krahas tekstit tradicional ofron dhe të mësuarit interaktiv. UEGEN — PEARSON iu vjen në ndihmë mësuesve me Teacher’s Book (+ 3 CD interaktive), teste dhe Grammar Book si dhe planet mësimore origjinale të ofruara nga PEARSON.

 • img-book
  New Challenges workbook 2 by:

  ‪‎NEW‬ CHALLENGES, klasa VII
  Shtëpia Botuese Uegen sjell për nxënësit e klasave të shtata mundësinë të studiojnë gjuhën angleze me librin “New Challenge” nga shtëpia më e madhe botuese në mbarë botën, PEARSON. Risija e kësaj metode është se krahas tekstit tradicional ofron dhe të mësuarit interaktiv. UEGEN — PEARSON iu vjen në ndihmë mësuesve me Teacher’s Book (+ 3 CD interaktive), teste dhe Grammar Book si dhe planet mësimore origjinale të ofruara nga PEARSON.