• img-book

Category:

Matematika 3, libri i nxënësit I

Shtëpia Botuese Uegen sjell per nxenesit e klasave te treta tekstin Matematika 3
Botim i Strukturuar Abacus Evolve: është program i matematikës
fleksibël për të mësuarit krijues i cili ka planifikim dhe mbështetje
praktike për një klasë të vërtetë brenda tij.
Botim i Strukturuar Abacus Evolve:
• Përputh Strukturën e Ripërtërirë nga Srategjia Kombëtare
për Arsimin fillor
Ju jep plane të adoptueshme për të kursyer kohën e planifikimit
Përfshin materiale vlerësimi dhe përsëritjeje
Ofron një bankë të gjerë burimesh dhe aktivitetesh krijuese
Integron zgjidhjen e problemave përgjatë tekstit
Zhvillon aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit
Përdor TIK-un, kur TIK-u bën diferencën.

About This Book
Overview

Shtëpia Botuese Uegen sjell per nxenesit e klasave te treta tekstin Matematika 3
Botim i Strukturuar Abacus Evolve: është program i matematikës
fleksibël për të mësuarit krijues i cili ka planifikim dhe mbështetje
praktike për një klasë të vërtetë brenda tij.
Botim i Strukturuar Abacus Evolve:
• Përputh Strukturën e Ripërtërirë nga Srategjia Kombëtare
për Arsimin fillor
Ju jep plane të adoptueshme për të kursyer kohën e planifikimit
Përfshin materiale vlerësimi dhe përsëritjeje
Ofron një bankë të gjerë burimesh dhe aktivitetesh krijuese
Integron zgjidhjen e problemave përgjatë tekstit
Zhvillon aftësitë e të dëgjuarit dhe të të folurit
Përdor TIK-un, kur TIK-u bën diferencën.