• img-book

    Francesca Immacolata Chaouqui

Category:

Në emër të Pjetrit

by: Francesca Immacolata Chaouqui

«Pak, pasi hipi në fronin papnor, papa Françeskut i ra në dorë një dokument sekret: bilancet e shtetit të Vatikanit. Atë moment
kuptoi arsyen e vërtetë të dorëheqjes së zhurmshme të paraardhësit të tij, Benediktit XVI. Shteti i kishës është nën kërcënimin e
falimentit. Shpenzimet e Dioqezës janë jashtë kontrollit dhe për t’i mbuluar përdoren
fondet e urgjencës, madje edhe dhurimet, duke përfshirë edhe paratë e ovullës së Shën Pjetrit. Faturat e korrigjuara dhe zhdukja e të mirave
materiale nga magazinat duket se janë të zakonshme. IPF-ja, banka e Vatikanit, vepron pa asnjë transparencë. Bilanci vjetor i
shtetit s’është vetëm në pasiv, por edhe kaq shumë i papërgjegjshëm saqë revizorët e llogarive refuzojnë ta miratojnë. Në qetësinë
e Shën Martës, ku ka zgjedhur të jetojë, papa Françesku e kupton rëndësinë e detyrës që ka. Një detyrë e paanë. Nga korriku i të njëjtit
vit, një Komision Ndërkombëtar vendoset në një nga zyrat e Shën Martës. Atij iu kërkua të bënte një analizë të thellë lidhur me situatën
ekonomike dhe financiare të Vatikanit si dhe të tregonte rrugëdaljen nga humnera. Një fakt i pa precedent. Komisioni përbëhej nga
gjashtë meshkuj dhe një femër.»

Meet the Author
avatar-author
FRANCESCA CHAOUQUI ka qenë anëtare e Komisionit Papnor Referues, studimi dhe orientimi, mbi organizimin e strukturave ekonomiko-administrative të Selisë së Shenjtë (COSEA), i ngritur me dekretin e 18 korrikut 2013, që kishte për qëllim mbledhjen e informacioneve për llogari të papës, në bashkëpunim me Këshillin e Kardinalëve, lidhur me studimin e problemeve organizative dhe ekonomike të Selisë së Shenjtë. Komisioni i raportonte drejtpërdrejt papës. Ai u pezullua më 12 maj 2014. Nga rrjedhja e disa informacioneve pati origjinën edhe i ashtuquajturi skandali “Vatileaks 2” dhe procesi gjyqësor lidhur me të.
Books of Francesca Immacolata Chaouqui
About This Book
Overview

«Pak, pasi hipi në fronin papnor, papa Françeskut i ra në dorë një dokument sekret: bilancet e shtetit të Vatikanit. Atë moment
kuptoi arsyen e vërtetë të dorëheqjes së zhurmshme të paraardhësit të tij, Benediktit XVI. Shteti i kishës është nën kërcënimin e
falimentit. Shpenzimet e Dioqezës janë jashtë kontrollit dhe për t’i mbuluar përdoren
fondet e urgjencës, madje edhe dhurimet, duke përfshirë edhe paratë e ovullës së Shën Pjetrit. Faturat e korrigjuara dhe zhdukja e të mirave
materiale nga magazinat duket se janë të zakonshme. IPF-ja, banka e Vatikanit, vepron pa asnjë transparencë. Bilanci vjetor i
shtetit s’është vetëm në pasiv, por edhe kaq shumë i papërgjegjshëm saqë revizorët e llogarive refuzojnë ta miratojnë. Në qetësinë
e Shën Martës, ku ka zgjedhur të jetojë, papa Françesku e kupton rëndësinë e detyrës që ka. Një detyrë e paanë. Nga korriku i të njëjtit
vit, një Komision Ndërkombëtar vendoset në një nga zyrat e Shën Martës. Atij iu kërkua të bënte një analizë të thellë lidhur me situatën
ekonomike dhe financiare të Vatikanit si dhe të tregonte rrugëdaljen nga humnera. Një fakt i pa precedent. Komisioni përbëhej nga
gjashtë meshkuj dhe një femër.»